top of page

חזון מועדון VELOCITY

kids cycling

מועדון VELOCITY מקדם את תרבות האופניים העממית וההישגית להגשמת מטרות, הנאה והעצמה.

אנו משתמשים באופניים באימונים, טיולים ותחרויות. איתם אנו משפרים בריאות, מגלים מקומות ונהנים מחברת אנשים מקסימים. 

המועדון מעניק ליווי מקצועי ומסגרת תומכת למגוון רוכבים וצרכים: החל מרוכבים מתחילים הרוצים לרכוב נכון וטוב יותר, דרך רוכבים המבקשים לטייל ולחוות את הטבע באמצעות האופניים ועד לרוכבי הספורט התחרותי.

באמצעות הרכיבה באופניים ופעילויות המועדון, אנו עוזרים לחברי המועדון, ילדים ובוגרים, להיות אנשים שמחים, אדיבים, בריאים, ספורטיביים וטובים יותר לעצמם, לסביבה ולחברה.

bottom of page