top of page

דאווינים ושיווק

עיתונות, הישגים בולטים, ולוגו להורדה

יואב שר - אלוף ישראל

אלוף ישראל 2021 באופני הרים XCO גיל 12

יואב שר אתר.jpg
אגם לאתר.jpg

חיים ברוידא ואגם ספרנוביץ'

אגם ספרנוביץ', סגנית אלופת ישראל 2021 באופני הרים XCO גיל 12, מקבלת תעודת הוקרה מראש העיר רעננה מר חיים ברוידא כהוקרה להישגיה.

חיים ברוידא ואגם ספרנוביץ'

אגם ספרנוביץ', סגנית אלופת ישראל 2021 באופני הרים XCO גיל 12, מקבלת תעודת הוקרה מראש העיר רעננה מר חיים ברוידא

חיים ברוידא ואגם ספרנוביץ'

אגם ספרנוביץ', סגנית אלופת ישראל 2021 באופני הרים XCO גיל 12, מקבלת תעודת הוקרה מראש העיר רעננה מר חיים ברוידא

לוגו המועדון

תודה לכל מי שמוריד את הלוגו שלנו

VELOCITY Logo.png
bottom of page