top of page

VELOCITY - הנבחרת התחרותית

הרוכבים המהירים יוצאים לתחרויות אופני הרים ומייצגים את עצמם ואת המועדון. מירוצים יוצרים יעדים, ומושכים להתמדה, התקדמות, ומצוינות.
 

ההתרגשות בעמידה על קו זינוק היא התנסות לחיים שלא נלמדת בבתי ספר. הרוכב לומד מקצוענות בהתארגנות, באימונים ובגישה לחיים. לעיתים אנחנו קוטפים פודיומים ולעיתים מתמודדים עם מיקום פחות נוצץ.

הספורטאים שלנו רוכשים ערכי כבוד למתחרים האחרים, לשופטים ולקהל מתוך התנסות והכוונה של המאמנים וההורים תוך כדי האירועים ומצבי הלחץ שמתרחשים.

bottom of page