top of page
20200704_111928.jpg

ציוד לתחרויות

 • אופניים מכוונים פיקס. אם צריך חנות אופניים, כמה ימים מראש.

 • טיפה לשמן שרשרת.

 • פנימית ספייר עם חומר, במידה וצריך להחליף לפני המירוץ.

 • כמה אזיקונים, סיכות ביטחון, מספר כידון, מספר גב.

 • קסדה, נעלי רכיבה, חולצת מועדון מקצועית, טייץ רכיבה שחור.

 • כובע Rosen & Meents נותן החסות למועדון (מקבלים מצור)

 • בקבוקי מים, חטיפי אנרגיה, סנדביץ'.

 • בגדים להחלפה, לפי העונה.

 • ניפוח לחץ אוויר בהתאם לקרקע, משקל הרוכב, וגודל הגלגל.
  ילדים מקסימום 30 על אספלט או מינימום 22 בחול.
  פחות 2 psi בטיובלס ופחות 2 psi בגלגל קדמי. לרוב איפשהו באמצע.

נסיעה

 • יש להתייצב במזכירות התחרות, לפחות 45 דקות לפני הזינוק האישי. שעת הזינוק תלויה בקטגוריית הרוכב ובלוח הזמנים של התחרות.

 • הקטגוריה כתובה בתוך כרטיס הרוכב האדום ומפורטת בטבלת הקטגוריות לפי שנת לידה.

 • יש לעיין בתקנון התחרות כדי להתמצא בלוחות הזמנים ואופן ההגעה. התקנון נמצא בדף התחרות עצמה בלוח האירועים באתר איגוד האופניים. בתוך דף התחרות יש ללחוץ על הכפתור הירוק:

 • לרוב יש שינויי זמנים בימים האחרונים שלפני התחרות. מעדכנים את התקנון ומודיעים למנהלי המועדונים.

 • מעריכים את זמן הנסיעה נטו בעזרת ווייז. מוסיפים זמני העמסה, פקקים שווייז פתאום יגלה כמו בשישי בצהריים, חניה ופריקה, הליכה וספייר לתקלות.

במזכירות המירוץ

 • מציגים את כרטיס המתחרה האדום שבטלפון וחותמים על התייצבות.

 • מסדירים תשלום אם עדיין צריך.

 • מחברים את מספר הגב לחולצה עם סיכות ביטחון שמביאים מהבית

 • מסדרים את מספר הכידון עם אזיקונים שמביאים מהבית. לא משאירים את המספר על האופניים בנסיעה. הוא עלול להתעופף וצריך אותו לכל השנה.

 • יוצאים לחימום קל 10 דקות, עדיף על מסלול התחרות, אם אפשר.

 • מתמקדים מנטלית ואוכלים פחמימה קטנה.

 • מחכים בקו הזינוק להצבה, 10 דקות לפני שעת הזינוק.

 

בהצלחה, תנו בראש!

bottom of page