VELOCITY - הנבחרת התחרותית

הרוכבים המהירים יוצאים לתחרויות אופני הרים ומייצגים את עצמם ואת המועדון. תחרויות יוצרות יעדים, ומושכות להתמדה, התקדמות, ומצוינות.
 

ההתרגשות בעמידה על קו זינוק היא התנסות לחיים שלא נלמדת בבתי ספר. הרוכב לומד מקצוענות בהתארגנות, באימונים ובגישה לחיים. לעיתים אנחנו קוטפים פודיומים ולעיתים מתמודדים עם מיקום פחות נוצץ.

הספורטאים שלנו רוכשים ערכי כבוד למתחרים האחרים, לשופטים ולקהל מתוך התנסות והכוונה של המאמנים וההורים תוך כדי האירועים ומצבי הלחץ שמתרחשים.

אחת לשנה, המועדון מפיק את תחרות צעירים פארק רעננה. התחרות היא בשיתוף העירייה ואיגוד האופניים והיא עבודה של הורי הרוכבים כתרומה לקהילה ולענף האופניים.